Forhøjelse af acontobetalinger

Hvis udlejeren vil forhøje dit acontobeløb, skal det varsles 6 uger før det nye beløb betales første gang. Forhøjelsen må ikke være større, end det kan begrundes ud fra prisstigninger og det sædvanlige forbrug.

Oplever du, at disse regler overtrædes, har Huslejenævn eller Beboerklagenævn mulighed for at gribe ind. Kontakt lejerforeningen, hvis der er problemer.