Erhvervslejemål

Erhvervslejemål har deres egen “erhvervslejelov” vedrørende lejefastsættelse, og på en lang række andre punkter er der i den “generelle lejelov” fastsat specielle regler for erhvervslejemål. Det betyder, at der for rene erhvervslejemål gælder specielle regler på de fleste punkter.

Et lejemål, som bruges både til bolig og erhverv, er dog omfattet af næsten alle de her i konferencen nævnte regler for boliger. (Undtagen “Fremleje og bytte”).