Ventelisteindtægterne stiger fortsat

I en artikel i Lejer i Danmark nr 74 rettede Lars Vestergaard en skarp kritik af det urationelle ventelistesystem i hovedstadsområdet

 

Hans kritik var hård: De mange ventelister – der føres i princippet et for hvert boligselskab – giver meget dårlig service for de boligsøgende, som tvinges til at lade sig skrive op i mange selskaber, som hver i sær tager gebyr for opskrivningen. Selvom de almene boligselskaber i Århus har vist, hvordan man kan skabe en fælles venteliste, til gavn for de boligsøgende, så bibeholder de almene boligselskaber i hovedstadsområdet der separate ventelister. De tjener for mange penge på opskrivningen, og derfor vil store selskaber som KAB ikke opgive dem Artiklen kan læses her:

http://dklf.dk/artikler/indtaegterne-fra-ventelisterne-er-tredoblet-paa-faa-aar/

Nu er regnskabstallene for 2014 endelig helt på plads i Landsbyggefondens regnskabsdatabase, og man kan se, at udviklingen forsætter. Pengemaskinen fungerer.

I 2007-2008 fik de ca. 55 millioner kr. årligt, og i 2009 fik de 70 mio. kr. I 2011 var det 135 mio. kr. i 2012 = 148 mio. kr. og i 2013 = 151 millioner kr. I 2014 var indtægterne nået op på 153,7 mio. kr.

De største beløb tjener boligselskaberne i Hovedstadsområdet, hvor indtægterne ligge i niveauet, 70-75 mio kr. Her følger Vestergaards opdatering af situationen i hovedstadsområdet og nogle gode råd til de boligsøgende.

 

 

Ventelisterne giver store penge i Hovedstaden

Af Lars Vestergaard

Boligselskaberne ude på landet har næsten ingen på venteliste. Skal Du have en bolig straks, kan Du få den ude i landet. I København må du måske vente 30-40 år.

Har Du behov for en almen bolig nu, så søg på: http://www.danmarkbolig.dk/ Det er gratis og Du kan se om de er ledige, uden at betale forgæves.

Du kan også søge private og almene boliger på: http://www.lejnu.dk/ og http://www.boligportal.dk/

 

Mange er passivt opnoterede

De største selskaber har mere end 3 gange så mange opnoteret på venteliste, som de har boliger. Da mange bliver boende mere end 10 år, kan det tage mange år at vente.

Find din lejlighed hos de mindre kendte selskaber.

Det ville være langt mere venligt over for de boligsøgende med fælles ventelister for de store byområder. Den fælles venteliste for Århus: https://www.aarhusbolig.dk/ sparer penge og arbejde, og give overblik over boligsituationen.

 

SELSKAB ANTAL BOLIGER VENTELISTEGEBYRER I ALT KR. GEBYRINDTÆGT PR. BOLIG
KAB 45.168 22.153.308,00 501,76
Domea 35.274 11.430.279,00 333,66
AAB, Kbh. 18.741 8.761.250,00 468,04
DAB 44.295 8.332.000,00 190,64
Lejerbo 39.128 7.834.351,00 205,49
Boligkontoret Danmark 26.987 6.615.879,00 248,75
Boligselskabet Sjælland 12.046 5.594.908,00 470,04
fsb 11.985 5.195.439,00 444,21
BO-VEST, Vestegnen 9.945 4.817.792,00 486,79
3B 12.117 4.021.399,00 346,22
CIVICA, Odense 11.131 3.209.336,00 289,57
VIBO 5.904 2.405.100,00 408,20
NORDJYLLAND 1.943 83.500,00 47,68

Almene selskaber er ikke nødvendigvis alment velgørende!

 

Læs også artiklen:

http://dklf.dk/artikler/faelles-ventelister-et-noedvendigt-redskab-i-boligpolitikken/

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger