Udlejernes magt over lejernes deposita skader mobiliteten på lejeboligmarkedet

En meget stor del af tvisterne i huslejenævnene og boligretterne drejer sig om tilbagebetaling af lejernes deposita. Mange udlejere forsøger at undgå at tilbagebetale depositum til lejerne. Tilbagebetalingen forsinkes, hvorved at lejerne får svært ved at betale det nye indskud. Derved bremses mange lejere i at flytte, selv om de gerne ville.

 

Af Jakob Lindberg

I lejerforeningerne får vi ofte den melding fra medlemmerne, at de ikke har råd til at flytte. De har betalt måske 20.000 kr i depositum, og dem har de krav på at få helt eller delvist tilbage.
Men det hjælper ikke så meget, da depositum i den nye lejlighed skal betales før, man får pengene ud fra den gamle. Desuden frygter mange lejere, at istandsættelsen af den gamle lejlighed vil være så bekostelig, at de ikke alene mister deres depositum, men skal betale tusindvis af kroner derudover.

Magtforholdet
Det hænger sammen med magtforholdet mellem lejer og udlejer. Da det er udlejeren, der opbevarer lejers depositum, er det udlejeren, der har fat i den lange ende fra starten.
Mange uprofessionelle udlejere tror simpelthen, at de har ret til at beholde depositum uden begrundelse. Det bliver derfor lejeren, der skal have bøvlet med at hive pengene ud af udlejeren, og det kan være meget besværligt. Lejeren vil være nødt til at gå først i huslejenævnet og nogen gange videre til boligretten, før pengene bliver udbetalt.
Også professionelle udlejere forsøger at undslå sig for at tilbagebetale depositum og forudbetalt leje. Derom handler dette eksempel

Lejerforening sparede medlem for 19.000 kr

Bor depositum op
Besværet med at få sit depositum retur medfører, at lejere af og til stopper huslejebetalingen før fraflytningen og på denne måde bor depositum op.
Det er meget forståeligt, men det kan ikke anbefales af følgende grunde:

– Det er i strid med lejeloven. Det er kun forudbetalt leje, der må bos op. Depositum må ikke.
– Det kan medføre ekstra gebyrer og inkassoomkostninger, såfremt udlejer straks går til fogedretten og kræver lejeren udsat af lejemålet.
– Det kan være meget upraktisk og dyrt, hvis fogedretten gennemfører en fjernelse af lejeren fra lejemålet, inden lejerens fraflytning.

Forslag om depositumfond
Der bør gennemføres en reform af hele depositumsordningen. Her er mit forslag:

  • Alle deposita i privat udlejningsbyggeri indbetales til en landsdækkende fond, Depositumfonden, hvor hvert lejemål får sin egen konto.
  • Ved fraflytningen anmoder lejeren fonden om at få udbetalt depositummet.
  • Hvis udlejeren ikke har indkaldt til det lovpligtige syn og ikke har dokumenteret, at lejeren skylder leje, udbetaler fonden pengene til lejeren.
  • Hvis sagen er indbragt for huslejenævnet, afventer fonden huslejenævnets afgørelse. Derefter fordeles depositum mellem de to parter efter udfaldet af afgørelsen.

På den måde vil udlejernes mulighed for at holde uretmæssigt på pengene. Sagerne vil blive hurtigere afgjort, fordi udlejer tvinges til at indbringe tvisten for huslejenævnet, hvis han ikke bliver enig med lejeren om flytteregningen.
Det vil styrke tilliden til lovgivningen, og mindske tilskyndelsen til, at både udlejer og lejer tager sig selv til rette.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger