Kommunerne vælter sociale opgaver over på de almene beboere

Sociale viceværter og sociale rådgivere, er efter lov om social service en kommunal opgave, som derfor bør betales af kommunerne over de almindelige skatter.

 

Af Lars Vestergaard

 

Det kræver en selvstændig beboermødebeslutning, hvis en almen afdeling skal finansiere udgifter ud over driften af bygninger og arealer. Alligevel besluttes sådanne projekter af og til af selskabernes medarbejdere sammen med afdelingsbestyrelserne, som hverken kender eller forstår gældende lovgivning.

Når der klages til det kommunale tilsyn, godkendes projekterne af inkompetente og inhabile kommunale tilsynsmedarbejdere.

Det er voldsomt provokerende at selskaber, som KAB, pålægger de økonomisk dårligt stillede beboere, – bag deres ryg -, at betale disse lovstridigt indførte sociale hjælpeforanstaltninger, men sådan er det i København. KABs nye direktør fortæller endog stolt om det.

 

Kommunal opgave

Sociale opgaver med børn og unge samt integration, er principielt en kommunal opgave, som de almene boligselskaber ikke bør belastes med, og som de almene beboere ikke bør betale hverken gennem tvangsbidrag til Landsbyggefonden eller over den lokale husleje.

Børnehaver, fritidsklubber og fritidsaktiviteter under fritidsloven hører under de kommunale forvaltninger, og betales normalt af de almindelige indkomstskatter, derfor må dette også gælde for beboere i almene boliger.

Ordet ”boligsocial” blev opfundet omkring 1993. Ordet sammenblander de boligpolitiske og boligadministrative opgaver med socialpolitikken, så de almene beboere kommer til at betale for kommunernes sociale opgave.

Social Forsknings Instituttet, SFI har for nylig konstateret, at de store renoveringer i de såkaldte ghettoer nok kan ændre deres ”image” eller ”renomme”; men nye gadelamper, køkkener og smarte altaner løser ikke de reelle sociale problemer med fattigdom, begrænset uddannelse, manglende arbejde og enlige forsørgere under kontanthjælpsloftet, og forskellige kulturers indbyrdes problemer. De kan kun løses gennem en regulær social indsats samt bedre folkeskoler, mere uddannelse og beskæftigelse, altså kommunale opgaver, helt uden for boligselskaberne.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger