Hvordan bliver en ejer fradømt retten til at administrere ejendomme

I teksten herunder er Grundejernes Investeringsfond forkortet til GI

 

Fase 1 – Ejeren har ikke efterlevet en afgørelse

  1. Nævnet bliver gjort opmærksom 
på, at en ejer ikke har efterlevet en 
endelig afgørelse.
  2. Nævnet hører ejeren, inden der 
indberettes til GI.

Hvis ejeren kan dokumentere, at afgørelsen er efterlevet inden for tidsfristen, skal ejeren ikke indberettes.

 

Fase 2 – Nævnet indberetter til GI

Hvis ejeren ikke kan dokumentere, at afgørelsen er overholdt inden for tidsfristen, skal nævnet indberette ejeren til GI. Ejes ejendommen af flere, skal hver enkelt ejer indberettes.

Indberetningen skal indeholde: * Ejers navn, *Ejers adresse, * Ejers CVR. nr. eller CPR nr., * Ejendommens adresse, * Ejendommen BBR nr.
, * Evt. oplysning om administrator, * Kopi af afgørelsen

 

Fase 3 – GI registrerer

  1. GI registrerer ejeren.
 2. GI orienterer ejeren om registreringen.

Hvis nævnet har oplyst en administrator, sendes kopi til denne.

 

Fase 4 – Ejeren har 3 registreringer

  1. Den dag, en ejer har tre registreringer inden for en 2-årig periode, orienterer GI det/de involverede nævn samt ejeren.
  2. Det/de involverede nævn afgør, om ejeren skal politianmeldes. GI skal orienteres om beslutningen.
  3. Det/de involverede nævn sender høring til ejeren om afgørelsen. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
  4. Anmeldelse skal indgives til politiet inden 6 måneder efter, at GI har meddelt huslejenævnet, at der er tre registreringer på ejeren, idet der ellers kan indtræde forældelse efter straffelovens § 96.

 

Fase 5 – Ejeren er politianmeldt af nævnet


  1. Anklagemyndigheden skal løbende orientere det/de pågældende nævn og GI om sagens forløb.
  2. Sagen afgøres ved domstolene.

Anklagemyndigheden skal orientere det/de pågældende nævn og GI om udfaldet jf. lejelovens § 113 b.

 

Fase 6 – Frakendelse

Hvis sagen ender med dom om frakendelse, overtager GI administrationen på ejerens vegne i den periode, frakendelsen gælder. GI kan overdrage administrationen til en ekstern administrator.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger