Hold styr på promillerne

11. marts 2017

Læs her en anvisning af, hvordan du tjekker lejefordelingen i din bebyggelse

 

I princippet skal lejefordelingen i en almen afdeling være den samme fra år til år. Hvis en lejer ved indflytningen for 20 år siden betalte en andel på 0,02 af den samlede leje for boliglejemålene, skal han også i dag betale 0,02 i andel.

Der kan ske lovlige ændringer i lejefordelingen – og der sker desværre også ulovlige ændringer.

Et eksempel på en lovlig ændring af lejefordeling er, hvis en bolig bliver nedlagt. Den manglede indtægt fra den nedlagte bolig skal så opkræves hos de øvrige lejere. Der skal derfor ske en ændring af lejefordelingen i det første budgetår efter nedlæggelsen.

Ændringer i lejefordelingen bliver sjældent offentliggjort i budgettet eller i vartslingsskrivelsen. Derfor er det en god idé at en gang i mellem at kontrollere, om ens andel af den samlede leje stadig er den samme som hidtil.

Et eksempel på en ulovlig ændring af lejefordelingen kan du læse om i denne artikel:

http://dklf.dk/artikler/naar-beboerdemokrati-bliver-til-flertalsdiktatur/

 

Hvordan tjekker man lejefordelingen?

  1. Find din lejekontrakt frem. Skriv ned, hvad du betalte pr år ved indflytningen. Lad os sige, at du i 2009 betalte 72.000 kr. om året.
  2. Find afdelingens regnskab for det pågældende år. Du kan slå det op på internettet på adressen regnskab.lbf.dk.
  3. Find konto 201 under Indtægter. Den hedder Boligafgifter og leje. Kontoen består af 9 underkonti. Læg de tre øverste underkonti sammen (201.1 Almene familieboliger, 201.2 Almene ungdomsboliger og 201.3 Almene ældreboliger). Lad os sige, at summen af de tre konti i 2009 var 2.800.000. Dette er den samlede boligleje. De øvrige underkonti skal ikke medregnes.
  4. Gang de 72.000 og divider med 2.800.000. Resultatet er 0,025714 i andel.
  5. Nu gør du det samme med det seneste budget. Lad os sige, at du efter sidste huslejeforhøjelse betaler 7.500 kr. om måneden eller 90.000 kr. om året. Find summen af kontiene 201.1, 201.2 og 201.3. Lad os sige at den er 3.450.000. Din nye andel bliver så (90.000/3.480.000). Det bliver 0,025862 i andel.
  6. I dette tilfælde er din andel af den samlede husleje steget med 0,000148 – nemlig forskellen mellem 0,025714 og 0,025862. Hvis ikke der er en god grund til, det betyder det, at du betaler 514 kr. for meget i husleje om året. (3.480.000*0,000148).
  7. Klag til boligselskabet. Hvis de ikke kan forklare, hvordan differencen er opstået, kan du gå videre med klagen til kommunen (Tilsynet med de almene boligorganisationer).

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger