Database over huslejenævnsafgørelser dumper

Huslejenævn.dk er en offentlig database over afgørelser truffet af huslejenævn og beboerklagenævn i Danmark. Intentionerne bagved er gode, men udførelsen er elendig

 

Af Jakob Lindberg

Det er Udlændinge, integrations- og boligministeriet, som er ansvarlig for udvalget af afgørelser der præsenteres på siden, mens Grundejernes Investeringsfond står for den tekniske vedligeholdelse. Ministeriet præsenterer hjemmesiden således:

De afgørelser, som offentliggøres, er et udvalg af principielle afgørelser fra de større husleje- og beboerklagenævn. Huslejenævn.dk bidrager dermed til at øge retssikkerheden for borgerne og til at skabe en mere ensartet retstilstand i afgørelser landet over.

 

Forkert udvalg

Det er rigtigt, at der er tale om et udvalg, men er det også rigtigt, at udvalget er “fra de større husleje- og beboerklagenævn”

Nej. For det første mangler der adskillige af huslejenævnene i de større byer i Danmark. Der er 98 kommuner i landet. Hvis vi antager de “større nævn” er beliggende i de 30 største kommuner, så er kun 9 af disse repræsenteret i Huslejenaevn.dk

Der mangler f.eks følgende huslejenævn: Fra Top-10: Odense, Esbjerg, Vejle, Randers, Viborg. Fra Top 11-20: Silkeborg, Herning, Roskilde, Næstved, Sønderborg, Holbæk. Fra Top 21-30: Hjørring, Helsingør, Guldborgsund, Frederikshavn, Aabenraa, Køge, Skanderborg, Svendborg, Ringkøbing-Skjern

Til gengæld er mange kommuner med små nævn med på listen, f.eks.: Dragør, Lemvig, Norddjurs, Nordfyn, Nyborg, Solrød, Sorø, Alle disse kommuner ligger i den laveste tredjedel med hensyn til størrelse

Hjemmesiden overholder dermed ikke sin egen varedeklaration

 

Skævhed

Et stort problem er den store skævhed i udvælgelsen.

Hvis man som lejer eller udlejer ønsker at se det aktuelle lejeniveau for omkostningsbestemt husleje, kan man søge på dette begreb og markere, at man ønsker at se afgørelser for alle kommuner. Der skulle nu vises 217 afgørelser, men kun de første 200 kan åbnes.

Langt de fleste afgørelser er fra Københavns Kommune, en del  fra Frederiksberg Kommune og endelig er der 4 afgørelser fra Hørsholm Kommune, 1 fra Hillerød Kommune og en enkelt fra Kolding Kommune. Der var altså kun medtaget en eneste afgørelse fra huslejenævn vest for Storebælt.

I betragtning af, hvor mange afgørelser, der træffes om omkostningsbestemt husleje i byer som Odense, Århus og Randers, er denne skævhed frapperende.

 

Forældede afgørelser

Et tredie problem er, at alt for mange af afgørelserne er meget gamle. Da huslejeniveauet ændrer sig fra år til år, bør de refererede afgørelser være max 2 år gamle. Det er ikke tilfældet. Af de 200 afgørelser om omkostningsbestemt husleje var langt de fleste – ca 80 % fra før 2012. Der bliver endda snydt med aktualiteten. F.eks. var der ca 10 afgørelser, som i følge oversigten var faldet i København i 2015, men som i virkeligheden var truffet i 2011 eller før.

Det skal nævnes, at det først og fremmest er afgørelserne fra København og Frederiksberg, der lider af manglende aktualitet. De fleste af de øvrige afgørelser ser ud til at være truffet i 2015 og 2014.

 

Samlet vurdering

Hjemmesiden Huslejenævn.dk er dumpet med et brag

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger