Almennyttigt eller privat ?

De regler vi har beskrevet her i “Lejers rettigheder”, tager som hovedregel udgangspunkt i lejeboliger i privat byggeri: Huse, lejligheder eller værelser.

Privat byggeri skal her forstås som alle ejendomme, der ikke er en del af det almene (almennyttige) byggeri. Selvom ejendommen ejes af eksempelvis en kommune, er der tale om “privat byggeri” i lovens forstand.

Alment byggeri er bolig-bebyggelse, som ejes af et alment boligselskab: Et af de stats-godkendte boligselskaber som køres efter den særlige lovgivning herom. Kollegie-værelser og ungdomsboliger i “støttet-byggeri” hører i denne sammenhæng til de almene boliger.

Lejligheder i almennyttigt byggeri har på en del punkter andre regler end de der gælder for den “private” boligsektor.

Bor du i almennyttigt byggeri kan du derfor kun bruge en del af emnerne her i “Lejers rettigheder” (Dette gælder september 2003. Vi vil bestræbe os på gradvist at indlægge flere og flere emne-artikler om alment byggeri).

– De emner, der pr. august 2000 også gælder for alment byggeri fremgår af stikord, almennyttigt.