Udlejer vil ikke betale regnin

Forsvar den omkostningsbestemte husleje! Forums Lejerbrevkassen Udlejer vil ikke betale regnin

 • Dette emne er tomt.
Viser 1 svartråd
 • Forfatter
  Indlæg
  • #9319
   Anonym
   Gæst

   Reglerne på området fremgår af Lejelovens § 98. I værste tilfælde kan jeres lejemål blive ophævet. Det kan dog først ske, hvis udlejer har sendt jer en rykker (påkrav) og I heller ikke har betalt inden for 3 dage.
   Se nedenfor

   Med venlig hilsen
   Jakob Lindberg

   Uddrag af Lejeloven

   § 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

   a) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

   ….

   Stk. 2. Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren. Udlejerens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb. § 33, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 100 kr. + 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. For 1998 og fremover reguleres beløbet efter 1. pkt. i stedet efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører 4) . Det i 4. pkt. nævnte beløb er opgjort i 1994-niveau og reguleres en gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Gebyret er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

  • #9320
   Anonym
   Gæst

   Vi har i forbindelse med den nye bygas fået nyt komfur i vores lejlighed. Da komfuret installeres, kan det ikke komme ind til væggen pga. gasrørerne. Dette kontakter jeg udlejer med. Han bestiller herefter et VVS firma i mit navn (åbenbart), der kommer og flytter rørerne. Jeg vidergiver regningen, da jeg modtager den.Her 1/2 år efter, får jeg et rykkerbrev fra VVS firmaet. Regningen er ikke er betalt. Vi får skriftlig svar, at VVS firma siger det er os der har bestilt dem og at han i øvrigt har betalt for levering og installering af komfuret. Der er ingen tvivl om, at han efterfølgende har besluttet sig for at han ikke vil betale regningen. Men det kan han vel ikke? Som lejer er det da ikke vores ansvar, at det komfur han køber, ikke passer til køkkenet. Hvilke rettigheder har vi? Mvh Birgitte

Viser 1 svartråd

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.