Kompensation for forsinket byggeri

Startside Forums Lejerbrevkassen Kompensation for forsinket byggeri

 • Oprettet af
  Emne
 • #19383
  mkh
  Deltager

  Jeg er netop flyttet ind i en almen boligforening. Det er nybyggeri og problemet er, at det er nybyggeri, som er hårdt plaget af byggesjusk og forsinkelser.

  Siden vi overtog lejligheden 7. februar 2020 har vi dagligt været generet af støj fra håndværkere, der eksempelvis monterer facade, med meget høje og generende støjgener fra tidlig morgen, både i hverdagen og weekendern. Generelt er udendørsarealerne langt fra færdige, og jeg vil tro vi nærmere os april, før det bare er nogenlunde færdigt. Jeg vil derfor høre jeres vurdering af, om vi som lejere er berettiget til kompensation iht. lejeloves $11 stk. 2

  “§ 11. Er det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets bestående i den stand, som lejeren efter retsforholdet mellem ham og udlejeren kan kræve, og afhjælper udlejeren ikke straks manglen efter påkrav derom, kan lejeren selv afhjælpe den for udlejerens regning. Vedrører manglen det lejedes forsyning med lys, gas, varme, kulde el. lign., kan lejeren ved fogedens bistand skaffe sig adgang til ejendommens installationer for at afhjælpe manglen. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udlejeren uberettiget har afbrudt det lejedes forsyning med lys, gas, varme, kulde el. lign.

  Stk. 2. Lejeren kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren.”

  Lejlighedstype og kommune
  Alment byggeri
  København
Viser 0 svartråde
 • Forfatter
  Svar
  • #19393
   Jakob Lindberg
   Moderator

   Du har fat i den rigtige bestemmelse. Den dækker den situation I står i.
   Men et er at have ret – et andet er atret. Sådanne sager skal til syvende og sidst behandles af boligretten, og der er udfaldet helt afhængig af de tre dommeres skøn over hvor alvorlig jeres gener er.
   Hvis de gener, I oplever er forsvundet efter 1 måned, vil jeg tro, at flertallet i boligretten vil bære over med boligselskabet.
   Hvis det fortsætter ind i april måned, er sagen anderledes. I så fald kan der være grund til at få en lejerforening eller en lejeretskyndig advokat til at se på sagen.
   Uanset spørgsmålet om forholdsmæssigt afslag, kan du indbringe sagen for beboerklagenævnet i Københavns kommune. De kan give boligselskabet påbud om at færdiggøre arbejderne inden for en bestemt tidsfrist. Lejerforeningen kan også hjælpe jer med dette.
   Kontakt Amager Lejerforening. Se kontaktoplysningerne under “Lejerforeninger” i menuen.

   Med venlig hilsen, Jakob Lindberg

Viser 0 svartråde

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.