Flytterapport

Startside Forums Lejerbrevkassen Flytterapport

Dette emne indeholder 1 svar, har 2 stemmer og blev senest opdateret af  Jakob Lindberg 1 år, 4 måneder siden.

 • Oprettet af
  Emne
 • #18887

  jaguar
  Deltager

  Ved flyttesyn oplevede vi at synsmanden ville have os til at skrive under på flyttesynsrapporten, inden vi havde fået påset de punkter han havde nedskrevet i rapporten. Vi ville gerne gennemgå og påse de punkter med ham og tage billeder. Det nægtede han os, det hele stod i rapporten sagde han. Vi ville så ikke skrive under. I øvrigt kunne vi ikke få en kopi på stedet, den ville blive sendt via email. Har man krav på at gennemgå manglerne på stedet med synsmanden.
  Er det et korrekt afholdt syn. I øvrigt sagde han arrigt “så kan vi kan ikke komme videre i kan godt gå nu” jeg sagde at det var os der stadig betalte huslejen.
  Han gentog så sig selv og vi gik.
  Hvad kan vi gøre i sådan en situation.

  Lejlighedstype og kommune
  Alment byggeri
  Ballerup
 • Forfatter
  Svar
 • #18890

  Jakob Lindberg
  Moderator

  Svar til Jaguar

  Der er meget strenge regler for, hvordan flyttesyn og flytteafregning skal foregå i alment byggeri. Jeres boligselskab har muligvis ikke overholdt disse regler. De står i “Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger”. Nr 640 af 15/06/2006. Det fremgår af disse regler, at den fraflyttende lejer skal have udleveret kopi af fraflytningsrapporten ved synet. Hvis lejeren ikke vil kvittere for modtagelsen, skal udlejer sende rapporten senest 14 dage efter synet.
  Men lejerens underskrift er ikke nogen godkendelse af rapportens indhold.

  Her er de vigtigste paragraffer i bekendtgørelsen. Bemærk § 17: Hvis boligselskabet ikke overholder disse regler mister de retten til at kræve istandsættelse på lejers regning.

  Kontakt f.eks. Roskilde Lejerforening, Køge Lejerforening eller Amager Lejerforening. Se åbningstider under Lejerforeninger.

  Med venlig hilsen,
  Jakob Lindberg

  Uddrag:

  § 13. Boligorganisationen syner enhver bolig ved dens fraflytning, jf. dog stk. 5.
  Stk. 2. Synet foretages senest 2 uger efter, at boligorganisationen er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted.
  Stk. 3. Den fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel.
  Stk. 4. Der udarbejdes en fraflytningsrapport ved fraflytningen. Rapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes lejeren senest 14 dage efter synet, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.
  Stk. 5. Syn kan undlades, såfremt der ikke agtes fremsat krav imod lejeren om betaling af istandsættelsesudgifter.

  § 14. Fraflytningsrapporten skal indeholde oplysning om
  1) hvilke istandsættelsesarbejder, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1, og
  2) hvilke istandsættelsesarbejder, der, såfremt reglerne i § 26 i lov om leje af almene boliger (A-ordningen) er gældende, er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 2, eller hvilket fast normalistandsættelsesbeløb, der er fastsat for den pågældende bolig.

  § 15. Senest 14 dage efter synet skal lejeren skriftligt underrettes om størrelsen af den anslåede udgift til istandsættelsen og beregningen af lejerens eventuelle andel heraf, opdelt på arbejder efter § 14, nr. 1 og 2.
  Stk. 2. Istandsættelsesarbejder udføres ved boligorganisationens foranstaltning, medmindre boligorganisationen træffer anden bestemmelse. Istandsættelsesarbejderne skal udføres uden unødigt ophold.
  Stk. 3. Den endelige opgørelse skal tilsendes lejeren uden unødig forsinkelse.
  Stk. 4. Den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad istandsættelsesarbejderne har kostet, og hvorledes lejerens andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet. Det skal udtrykkeligt fremgå, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført som følge af misligholdelse, hvilke andre istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvorledes lejerens andel af eventuelle overskridelser af de i medfør af stk. 1 anslåede beløb er beregnet, jf. lov om leje af almene boliger § 94, stk. 2, 2. pkt.

  § 16. Udgifter til istandsættelsesarbejder, der ikke er medtaget i synsrapporten, er lejeren uvedkommende, medmindre mangelen ikke har kunnet erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, eller lejeren har handlet svigagtigt.

  § 17. Ved overtrædelse af reglerne i §§ 13, 14 og 15 bortfalder boligorganisationens krav imod lejeren.
  Stk. 2. Boligorganisationens krav bortfalder dog ikke, såfremt lejeren er fraflyttet uden at have oplyst sin fremtidige adresse eller nogen, til hvem henvendelse kan rettes i lejerens sted, og det af denne grund ikke har været muligt for boligorganisationen at overholde reglerne i §§ 13 og 15.

Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.