To skuffer men samme udlejer

Kommentar til artiklen: Grim lov fører til dyre moderniseringer og udstødning af lejere

http://dklf.dk/artikler/grim-lov-foerer-til-dyre-moderniseringer-og-udstoedning-af-lejere/

 

Af Lars Vestergaard

 

Jeg kan bidrage med følgende erfaringer med §-5-stk-2-moderniseringer:

Det værste jeg har oplevet er en privat udlejer, som har flere firmaer med forskellige navne og adresser.

Skuffen til venstre er håndværker og entreprenør for arbejderne og skuffen til højre er udlejer. Så laver man en ”modernisering” og lader bogholderen skrive fakturaer fra venstre skuffe på bogholderiets adresse og sende dem til udlejerens adresse, hvorefter ejendommens udgifter bogføres og dokumenteres i højre skuffe.

Huslejenævnet opdager intet, da det er forskellige firmaer med forskellige navne og adresser, men altså samme person, der står bag.

Det er derfor at jeg mener at man bør gå bort fra rene udgiftskrav og over til mindst BR 82 eller nyere reglementer med bygningsteknisk kontrol for at kunne tillade friere huslejer.

Bygninger, der ikke kan bringes op på BR 82 niveau, må så følge de gamle stramme regler.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger