Pinlig fejlinformation

Administrator gav forkerte oplysninger til beboerklagenævnet.

Sagen afslørede i øvrigt en anden budgetteknisk fejl i DAB’s budgetforslag.
Foruden forslaget om nedsættelse af det årlige henlæggelsesbeløb på konto 120 havde lejeren i sit ændringsforslag taget højde for, at der skulle budgetteres med højere udgifter på konto 111 og konto 118. Lejeren havde i ændringsforslaget henvist til, at varmeforbruget skulle betales som en del af huslejen i stedet for over varmeregnskabet.
Siden 2012 var varmefrobruget i afdelingens fælleslokaler blevet målt via opsatte varmemålere. Som følge heraf skulle udgifterne til dette varmeforbrug udgiftsføres på henholdsvis konto 111 og konto 118 i stedet for at blive fordelt på de enkelte lejeres varmeregning.
DAB havde forsømt at tage højde for dette, da de udarbejdede budgettet for 2014/2015, mens der i lejerens ændringsforslag på korrekt måde var taget hensyn hertil.
Lejeren havde før budgetmødet modtaget et brev, hvor DAB skrev følgende: ”Med henvisning til vores brev af 18. januar 2014 kan vi oplyse, at udgifterne til forbruget i fælleslokalerne bogføres på konto 111 og 118”
Men da DAB skulle svare i sagen overfor beboerklagenævnet, vendte man om på en tallerken og påstod nu pludseligt, at udgifterne til varme i fælleslokalerne var “nye udgifter”

Korrekt afgørelse

At Afdelingsbestyrelsen i Skovparken ligefrem får hjælp fra DAB  i forsøget på at sabotere lejernes beboerdemokratiske rettigheder, er både sørgeligt og kritisabelt.
Heldigvis lykkedes det ikke at sabotere lejerens beboerdemokratiske rettigheder, da beboerklagenævnet i Køge kunne gennemskue sagen, og derfor traf en korrekt og retfærdig afgørelse i sagen.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger