Nye regler for vedligeholdelse og istandsættelse ved flytning

Muligheden for at aftale, at en lejlighed skal afleveres nyistandsat ved fraflytning, bortfalder. Lejer overtager vedligeholdelsen af gulve.

 

Af Jakob Lindberg

 

Fra 1. juli 2015 sker der flere ændringer i lejeloven for private udlejningsboliger med hensyn til vedligeholdelse og istandsættelse. Som hidtil vil der være to hovedmuligheder for fordeling af pligten til at vedligeholde lejemålet indvendigt:

1) at udlejeren har pligten eller

2) at lejeren har pligten til indvendig vedligeholdelse

Begrebet  “indvendig vedligeholdelse” bliver udvidet, således, at det fremover inkluderer lakering af gulve.

Til forskel fra nu, indføres der fremover et forbud mod at aftale, at lejeren skal foretage total nyistandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Det kan fortsat aftales, at lejeren skal male vægge og lofter, samt lakere gulvene ved fraflytning, men det kan ikke gyldigt aftales, at lejeren derudover skal male lejlighedens træværk, radiatorer, vandrør mm.

Begrundelsen for denne ændring er, at man vil undgå, at de meget store fraflytningsregninger – ofte over 50.000 kr -, som lejere hidtil er blevet udsat for selv efter nogle få måneders beboelse, Udlejerne har i disse tilfælde kunnet kræve total nyistandsættelse af lejligheden indvendigt, fordi det var aftalt i kontrakten at lejeligheden skal afleveres nyistandsat.

Det er en klar forbedring af lejernes retsstilling, at muligheden for at aftale total nyistandsættelse bortfalder.

 

Gulvafslibning

Gulvafslibning er en stor udgift ved fraflytning. Fremover skal lejer i princippet kun betale for lakering, men det vil formentlig kun gælde, hvis lejeren i boperioeden løbende har vedligeholdt gulvene. Hvis man har forsømt denne vedligeholdelse, og der er sket skader på selve gulvet, vil udlejer formentlig betragte det som misligholdelse og kræve at lejer betaler for en total afslibning og efterfølgende lakering.

Det vil så være op til huslejenævnet og boligretten, at afgøre om der foreligger misligholdelse fra lejers side.

Udvendig vedligeholdelse

I de såkaldte regulerede lejemål, kan det nu ikke mere aftales, at lejeren overtager den udvendige vedligeholdelse af lejemålet, herunder også vedligeholdelse af tekniske installationer indvendigt. Den eneste undtagelser er at lejeren gyldigt kan overtage vedligeholdelse af den have, der eventuelt hører til lejemålet

(OBS: Med “regulerede lejemål” menes lejemål, der er beliggende i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel II-IV skal være gældende. Du kan se, om dette gælder din kommune ved at gå ind på denne hjemmeside:

http://gi.dk/oekonomi-og-raadgivning/huslejenævn/kommuneoversigt

 

Ikrafttræden

De nye regler gælder for alle lejekontrakter, der indgås den 1. juli eller derefter.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger