Hvad mener de enkelte kandidater om huslejereguleringen?

Læs her hvad de enkelte kandidater svarer på spørgsmålet: Huslejereguleringen skal ophæves? Kandidaterne står opført efter parti, og derefter efter den storkreds de er opstillet i.

Kilde: www.altinget.dk/kandidater/ft15/ “Se din stemmeseddel”.

 

 Huslejereguleringen skal ophæves?

A Socialdemokraterne

Delvis enig

Københavns Storkreds
Helt enig
Delvis enig
Hverken eller
Delvis uenig
Helt uenig
Ej besvaret
Lars Aslan Rasmussen
1
Sine Heltberg
1
Kristian Westfall
1
Simon Pihl Sørensen
1
Helle Thorning-Schmidt
1
Dennis Schnell-Lauritzen
1
Simon Sjørup Simonsen
1
Ditte Brøndum
1
Yildiz Akdogan
1
Mette Reissmann
1
Bo Kømler
1
Peter Hummelgaard Thomsen
1
Özkan Kocak
1
Københavns Omegns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken

eller

Delvis uenig Helt uenig  Ej besvaret
Jesper Hostrup Hansen 1
Mattias Tesfaye 1
Mogens Lykketoft 1
Jeppe Bruus 1
Mette Frederiksen 1
Morten Bødskov 1
Kenneth F. Christensen 1
Nordsjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverkeneller Delvis uenig Helt uenig  Ej besvaret
Pernille Schnoor 1
Malou Lunderød 1
Christine Antorini 1
Nick Hækkerup 1
Miki Dam Larsen 1
kreds 4
A Socialdemokraterne
Lea Wermelin 1
Claus Larsen-Jensen 1
Lars Goldschmidt 1
Sjællands storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken

eller

Delvis uenig Helt uenig Ej bevaret
Kaare Dybvad 1
Rasmus Horn Langhoff 1
Lennart Damsbo-Andersen 1
Pernille Rosenkrantz-Theil 1
Jeannie Thorving Hansen 1
Mette Gjerskov 1
Kasper Roug 1
Magnus Johannes Heunicke 1
Henrik Sass Larsen 1
Astrid Krag 1
Ole Hækkerup 1
Tom Block 1
Fyns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverkeneller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Trine Bramsen 1
Jan Johansen 1
Frede Skaaning 1
Erik Christensen 1
Carsten Hansen 1
Julie Skovsby 1
Dan Jørgensen 1
Chresten Anker Nielsen 1
Sydjylland Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Niels Ole Beck 1
Anne Sina 1
Jan Salskov 1
Benny Engelbrecht 1
Troels Ravn 1
John Nyborg 1
Christian Rabjerg Madsen 1
Bjarne Fog Corydon 1
Helle Due Buchvaldt 1
Karen Johanne Klint 1
Ove Jensen 1
Jesper Petersen 1
Frank Mosegaard 1
Østjylland Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Leif Lahn Jensen 1
Malte Larsen 1
Christen Sørensen 1
Maja Panduro 1
Kim Qvist 1
Daniel Toft Jakobsen 1
Jens Joel Nielsen 1
Nicolai Wammen 1
Kirsten Brosbøl 1
Henrik Dam Kristensen 1
Thyge Risvig 1
Vestjylland Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Kasper Skov 1
Frank Heidemann Sørensen 1
Thomas Jensen 1
Mogens Jensen 1
Annette Lind 1
Lars Fibæk 1
Helle Dam
Anne Paulin 1
Karin Gaardsted 1
Anders Houdam Andreasen 1
Nordjylland Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Morten Ryom 1
Ane Halsboe-Jørgensen 1
Per Husted Nielsen 1
Orla Hav 1
Bjarne Laustsen 1
Simon Kollerup 1
Flemming Møller Mortensen 1
Rasmus Prehn 1
Peter Duetoft 1

 

 

 

C Konsevative

15
9
12
6
11
2
Københavns Storkreds
Helt enig
Delvis enig
Hverken eller
Delvis uenig
Helt uenig
Ej besvaret
Anne Hansen
1
Søren-Michael Pihl
1
Lars Barfoed
1
Helle Bonnesen
1
Josefine Kofoed Christiansen
1
Københavns Omegns Storkreds
Helt enig
Delvis enig
Hverken eller
Delvis uenig
Helt uenig
Ej besvaret
Henrik Sørensen
1
Rasmus Jarlov
1
Casper Strunge
1
Mads Holger
1
Merete Scheelsbeck
1
Nordsjællands Storkreds
Helt enig
Delvis enig
Hverken eller
Delvis uenig
Helt uenig
Ej besvaret
Mette Abildgaard
1
Mette Thiesen
1
Pernille Vermund
1
Thorkild Gruelund
1
Erik Lund
1
Bornholms Storkreds
Helt enig
Delvis enig
Hverken eller
Delvis uenig
Helt uenig
Ej besvaret
Peter Kaas-Claesson
1
Ianto Tryfan Davies Gerdes
1
Kirstine Van Sabben
1
Sjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Mikkel Lundemann Jensen 1
Rune Kristensen 1
Brigitte Klintskov Jerkel 1
Marie Louise L.M. Friderichsen 1
Brian Mikkelsen 1
Anette Brix Andreasen 1
Christian Wedell-Neergaard 1
Fyns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Anders Johansson 1
Jonathan Bitzow Pedersen 1
Nicoline Damkjær 1
Henrik Nielsen 1
Mai Mercado 1
Sydjylland Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Tina Franson Spile 1
Peder Tørnqvist 1
Dan Arnløv Jørgensen 1
Mike Legarth 1
Tine Roos Nørgaard 1
Østjylland Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Karsten Ulstrup Kristensen 1
Katarina Ammitzbøll 1
Per Løkken 1
Samina Jasmin Shah 1
Søren Vanting 1
Bjarne Lundgaard 1
Christian Hartmann 1
Jens Salling 1
Naser Khader 1
Vestjylland Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Jens-Henrik Kirk 1
Tove Videbæk 1
Pernille Bloch 1
Søren Pape 1
Orla Østerby 1
Jette Philipsen 1
Nordjylland Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Henrik Dalgaard Christensen 1
Morten Thiessen 1
Line Vanggaard Heden Pedersen 1
Daniel Rugholm 1
Torben Overgaard 1

 

B: Radikale

1 16 11 28 16 1
Københavns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Ida Auken 1
Mia Nyegaard 1
André Just Vedgren 1
Manu Sareen 1
Niels Wanning 1
Samira Nawa Amini 1
Christian Scharling 1
Karsten Lauritsen 1
Lone Loklindt 1
Pernille Boye Koch 1
Sophie Danneris 1
Søren Burcharth 1
Københavns Omegns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Andreas Pourkamali 1
Cheri-Mae Marlena Williamson 1
Jacob Juul Pedersen 1
Helge Vagn Jacobsen 1
Michael Blem Clausen 1
Susanne Wad Leth 1
Sofie Carsten Nielsen 1
Özkan Ekiz 1
Nordsjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Camilla Kampmann 1
Anne Marie Geisler Andersen 1
Kristian Hegaard 1
Martin Lidegaard 1
Helle Løvgreen Mølvig 1
Henrik Klitgaard 1
Bornholms Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Bente Johansen 1
Sjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Sean Littlewood 1
Henriette Bødewadt 1
Rasmus Helveg Petersen 1
Troels Brandt 1
Emrah Tuncer 1
Jan Heidebo 1
Jeppe Trolle 1
Zenia Stampe 1
Fyns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Camilla Hersom 1
Gitte Madsen 1
Abir Al-kalemji 1
Mathias von Jessen 1
Bjørn Bjerrehøj 1
Sydjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
John Bach Thygesen 1
Ole Lynggaard Jørgensen 1
Jonna Buch Andersen 1
Marlene Borst Hansen 1
Rune Christiansen 1
Stephan Kleinschmidt 1
Hans Vestager 1
Lotte Rod 1
Østjyllands storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Carsten Bech 1
Liv Holm Andersen 1
Sander Jensen 1
Svend Thorhauge 1
Morten Østergaard 1
Jakob Lavrsen 1
Helle Bækkelund Sørensen 1
Karen Melchior 1
Nils Sjøberg 1
Casper Krarup Hedegaard 1
Tom Brøcher Jakobsen 1
Vestjyllands storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Andreas Frost Steenberg 1
Jes Juul Lauesen 1
Johannes Lebech 1
Erika Asmuss 1
Sanne Bjørn 1
Nordjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Giajenthiran Velmurugan 1
Daniel Nyboe Andersen 1
Jesper Hansen 1
Louise Lundbeck Krog 1
Marianne Jelved 1
Helle Sommer Kjærgaard 1
Kasper Bagenkop 1
Kjeld Lundager Jørgensen 1
Thomas Haslund Høj 1

 

F: Socialistisk Folkeparti

 

Københavns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Balder Mørk Andersen 1
Jonas Niemann 1
Klaus Mygind 1
Özlem Sara Cekic 1
Kathrine Jensen 1
Leif Donbæk 1
Pia Olsen Dyhr 1
Kasper Nordborg Kiær 1
Kirsten Sloth 1
Halime Oguz 1
Neil Stenbæk Bloem 1
Sisse Marie Berendt Welling 1
Lise Müller 1
Københavns Omegns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Jan Kjær 1
Holger K. Nielsen 1
Serdal Benli 1
Anders Wolf Andresen 1
Dorete Dandanell 1
Arly John Eskildsen 1
Bilal Inekci 1
Morten Normann Jørgensen 1
Nordsjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Lars Iversen 1
Trine Schøning Torp 1
Bente Borg Donkin 1
Nikolaj Bührmann 1
Teis Volstrup 1

Bornholms Storkreds

Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Poul Overlund-Sørensen 1
Birgitte Kjøller Pedersen 1
Leif Olsen 1
Sjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Flemming Stenild 1
Ulla Birk Johansen 1
Dorte Skovgård Petersen 1
Annemette Kirsten Schønberg Johnsen 1
Trine Pertou Mach 1
Jacob Rene Mark 1
Hans Kristiansen 1
Tina Boel Reugboe 1
Michael Graakjær 1
Bente Juul Röttig 1
Ronja Ravnskov 1
Meta Fuglsang 1
Fyns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Carl Valentin Lehrmann 1
Mikkel Dragmose-Hansen 1
Annette Vilhelmsen 1
Rasmus Peter Henriksen 1
Karsten Hønge 1
Poul Erik Kristiansen 1
Vagn Allan Hansen 1
Marie Yvonne Rasmussen 1
Sydjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Ida Rosendal Damborg 1
Rune Bai Nielsen 1
Lars Olesen 1
Karina Lorentzen Dehnhardt 1
Einar Olsen 1
Susanne Gudrun Mathiesen 1
Hans Holmer 1
Ronny Roy Nielsen 1
Dennis Ørsted Petersen 1
Hans Winther 1
Henrik Jensen Møller 1
Claus Larsen 1
Brian Lauritzen Bruhn 1
Østjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Jonas Dahl 1
Mikkel Borch 1
Laila Lauridsen 1
Kirstine Helene Bille 1
Bjarne Søgaard Andersen 1
Kirsten Normann Andersen 1
Paw Hedegaard Amdisen 1
Sanne Rubinke 1
Eigil Andersen 1
Ann Søndergaard Pedersen 1
Lasse Eriksen 1
Vestjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
August Vigen Smolarz 1
Signe Munk 1
Steen Gade 1
Andreas Albertsen 1
Hanne Dorthe Jacobsen 1
Gagendran Srisurendran 1
Kai O. Andersen 1
Anders Udengaard 1
Michael Thomsen 1
Peter Nowack 1
Susanne Buch Nielsen 1
Nordjyllands storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Paul Rode Andersen 1
Peder Larsen 1
Thomas Krog 1
Lisbeth Bech Poulsen 1
Jacob Klivager Vestergaard 1
Frank Tronborg 1
Anders Christiansen 1
Thorkil Olesen 1
Thomas Klimek 1

Kristendemokraterne

 

2 1 23 11 8 13
Københavns Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Henrik Howardsen 1
Bess Serner-Pedersen 1
Sølve Jønsson 1
Ingrid Feldbæk Wredstrøm 1
Københavns Omegns Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Sara Sejergaard 1
Jihmmy Bach-Friis 1
Kim Grenov 1
Nordsjællands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Andreas Peters-Lehm 1
Stig Grenov 1
Gert Svendsen 1
Bornholms Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Bjarne Hartung Kirkegaard 1
Niels Chresten Andersen 1
Sjællands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Henning Østergaard-Christensen 1
Egon Jakobsen 1
Jacob Hellwing 1
Lisbeth Rask Nielsen 1
Martin Sørensen 1
Mette Guldager Andersen 1
Per Kristensen 1
Lasse Rasmussen 1
Fyns Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Per Nansted 1
Anders Friis Knudsen 1
Jens Ole Madsen 1
Kim Brandt Laursen 1
Rise Annelise Eskildsen 1
Lilian Vigtoft-Jessen 1
Simon Lavdal-Pedersen 1
Sydjyllands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Henri Peter Nissen 1
Jens Schmidt Holm 1
Niels Møller Jessen 1
Birgit Jakobsen 1
Knud Erik Hansen 1
Mogens Stig Nielsen 1
Østjyllands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Fridtjof Stidsen 1
Mathias Mogensen Brosbøl 1
Simon Overby Kristensen 1
Allan Axelsen 1
Isabella Arendt Laursen 1
Nils-Erik Mulvad 1
Sven-Erik Jørgensen 1
Esper Thidemann 1
Kristian Søndergaard Larsen 1
Vestjyllands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Jens Kristian Nielsen 1
Knud Gaarn-Larsen 1
Troels Moesgaard 1
Brian Christensen 1
Jens Ove Kjeldsen 1
Kirsten Nørgaard Nielsen 1
Kristian Andersen 1
René Kjær 1
Verner B. Andersen 1
Jacob Rabjerg 1
Karlo Brondbjerg 1
Nordjyllands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Inger Ottesen 1
Nick Hansen 1
Ruth Tidemand Nielsen 1
Lene Meng Andersen 1
Britta Eckhardt 1

 

 

Liberal Alliance

 

Københavns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Danny K. Malkowski 1
Karina Bergmann 1
Kasper Heumann Kristensen 1
Søren Juliussen 1
Laura Lindahl 1
Patrick Donovan 1
Rasmus Boserup 1
Simon Emil Ammitzbøll 1
Københavns Omegns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Carsten Zacho 1
Poul V. Jensen 1
Anne Jeremiassen 1
Frank Dahlgaard 1
Joachim B. Olsen 1
Michael Melchert 1
Michele Fejø 1
Søren Kreilgaard 1
Tine Nørrekær Sahlholt 1
Charlotte Næss-Schmidt 1
Sahar Aslani 1
Nordsjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Anne-Marie Tørnes-Hansen 1
Jonathan Nielsen 1
Karsten Steen Andersen 1
Niels Westy 1
Palle Christiansen 1
Tommy Højegaard 1
Anders Samuelsen 1
Elisabeth Ildal 1
May-Britt Kattrup 1
Bornholms Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Carl Beck 1
Per B. Frostholm 1
Sjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Rikke Jakobsen 1
Thomas Vesth 1
Vibeke Hellmann 1
Villum Christensen 1
Thomas Lunden 1
Andreas Hastrup 1
Frederik Damgaard 1
Kisser Franciska 1
Knud Damgaard 1
Henrik Boye 1
Fyns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Peter Kaare Østergaard 1
Jimmy Eriksen 1
Merete Riisager 1
Thomas Leth 1
Tonny Vest 1
Anders Kirkeby 1
Jes Christiansen 1
Karen Lasthein Andersen 1
Mads Nørgaard 1
Sydjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Mette Bock 1
Sarah Maria Grønbæk 1
Steen Holm Iversen 1
Dennis Paaske 1
Frank Wichmann 1
Henrik Dahl 1
Jakob Arendt Laursen 1
Malene Ravn Neumann 1
Østjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Birgitte Nymann 1
Carsten Bach 1
Annette Bolvig 1
Jakob Rixen 1
Jesper Bræmer 1
Lars Bro 1
Ole Birk Olesen 1
Per Zeidler 1
Vestjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Johnny Heinmann 1
Steffen Troldtoft 1
Kjeld Aagaard Kjærulff 1
Leif Mikkelsen 1
Jakob Hildebrandt Hansen 1
Keld Lorenzen 1
Lene Foged 1
Emilia Djomina Hansen 1
Nordjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Bo Ritterbusch 1
Claus Hermansen 1
Klaus Hjulmand 1
Christina Egelund 1
Henrik Viholm 1
Martin Madsen 1
Thyra Frank 1

 

Dansk Folkeparti

 

Københavns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Finn Rudaizky 1
Jens Vornøe 1
Preben Billle Brahe 1
Else-Marie Madsen 1
Karin Storgaard 1
Morten Dreyer 1
Peter Skaarup 1
Martin Henriksen 1
Githa Nelander 1
Paw Karslund 1
Jette Dali 1
Søren Lund Hansen 1
Københavns Omegns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Kenneth Kristensen Berth 1
Helge Larsen 1
Mikkel Dencker 1
Aia Fog 1
Anette Skafte 1
Anna Hede Christensen 1
Pia Kjærsgaard 1
Kristian Tørning 1
Nordsjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Jan-Erik Messmann 1
Pia Adelsteen 1
Marlene Harpsøe 1
Glen Madsen 1
Gitte Hemmingsen 1
Lucas Hultgren 1
Bornholms Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Jess Christian Persson 1
Jørgen Mundt Andersen 1
Sjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Søren Espersen 1
René Christensen 1
Thomas Palmskov 1
Gert Poul Christensen 1
Merete Dea Larsen 1
Liselott Blixt 1
Karin Nødgaard 1
Henrik Brodersen 1
Per Nørhave 1
Jeppe Jakobsen 1
Heino Hahn 1
Eric Steffensen 1
Fyns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Alex Ahrendtsen 1
Jesper Krarup 1
Jens Henrik Thulesen Dahl 1
Carsten Kudsk 1
Dorthe Ullemose 1
Åge H. Priisholm 1
Pernille Bendixen 1
Betina Signe Stick 1
Sydjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Jack Gregersen 1
Peter Kofod Poulsen 1
Svend Erik Nielsen 1
Kristian Thulesen Dahl 1
Susanne Eilersen 1
Marie Krarup 1
Karina Adsbøl 1
Kenneth Fredslund Petersen 1
Kristina Jørgensen 1
Jesper Strøm 1
Frank Nørgaard Dam 1
Julie Gottschalk 1
Jan Rytkjær Callesen 1
Østjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Per Dalgaard 1
Knud Mathiesen 1
Hans Kristian Skibby 1
Mette Hjermind Dencker 1
Johnny F. Andresen 1
Tilde Bork 1
Kim Christiansen 1
Claus Kvist Hansen 1
Michael Nedersøe 1
Hans Braad 1
Hans Henrik Sørensen 1
Vestjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Dennis Flydtkjær 1
Peter Pedersen 1
Jette Lund 1
Karina Due 1
Richardt Graakjær Bostrup Møller 1
Martin Lange Andersen 1
Jan Berg Rasmussen 1
Christian Langballe 1
Preben Andersen 1
Alex Uhrskov Rosenbæk 1
Anders Ladegaard 1
Nordjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Ib Poulsen 1
Lise Bech 1
Bent Bøgsted 1
Tommy Degn 1
Laila Sortland 1
Morten Marinus 1
Kristoffer Hjort Storm 1
Gert Ingolf Johansen 1
Erik Høgh-Sørensen 1

 

Enhedslisten

 

Københavns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Sarah Glerup 1
Johanne Schmidt-Nielsen 1
Finn Sørensen 1
Pelle Dragsted 1
Rosa Lund 1
Jette Gottlieb 1
Mads Paulsen 1
Jørgen Arbo-Bæhr 1
Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez 1
Thyge Enevoldsen 1
Gunna Starck 1
Katrine Toft Mikkelsen 1
Københavns Omegns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Annika Holm Nielsen 1
Jens Wenzel Andreasen 1
Tobias Clausen 1
Søren Bo Søndergaard 1
Pia Boisen 1
Jeanne Guldbrand Toxværd 1
Peter Mikkelsen 1
Mikael Hertoft 1
Nordsjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Margit Kjeldgaard 1
Kent Weiss Holst 1
Helle Osther Friedrichsen 1
Torben Kjær 1
Maria Reumert Gjerding 1
Øjvind Vilsholm 1
Bornholms Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Bo Haxthausen 1
Morten Riis 1
Sjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Martin Graff Jørgensen 1
Christian Juhl 1
Troels Juel 1
Eva Flyvholm 1
Jonathan Simmel 1
Bruno Jerup 1
Bente Lerche-Thomsen 1
Carsten Oddershede 1
Ivan Mott 1
Finn Klarskov Sommer Jensen 1
Anker Schjerning 1
Per Markmøller 1
Fyns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Per Jensen 1
Torsten Ringgaard 1
Vibeke Syppli Enrum 1
Pernille Skipper 1
Jesper Kiel 1
Rune Lund 1
Malene Rye Andersen 1
Reza Javid 1
Sydjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Rasmus Slot 1
Arne Lindberg Callesen 1
Jens Bundgaard Nielsen 1
Helge Bo Jensen 1
Cathrine Sund Laursen 1
Mathias Dahl Christiansen 1
Benny Dall 1
Ole Kaup 1
Charlotte Nørgaard 1
Anders K. Brandt 1
Ulf Vincents Olsen 1
Henning Hyllested 1
Østjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Rasmus Vestergaard Madsen 1
Maja Wolff Albrechtsen 1
Bodil Kvistgaard Olsen 1
Søren Egge Rasmussen 1
Helle Nielsen 1
Ulf Harbo 1
Nikolaj Villumsen 1
Maria Temponeras 1
Else Kayser 1
Anne Hegelund 1
Henrik Qvist 1
Vestjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Torben Anton Hansen 1
Jørn Vedel Eriksen 1
Johnny Zaar 1
Lea Kielsholm 1
Jakob Sølvhøj 1
Heidi Steenberg Rud 1
Malte Bang 1
Frede Sørensen 1
Esben Gade Andersen 1
Nordjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Susanne Flydtkjær 1
Stine Maiken Brix 1
Peder Hvelplund 1
Britta Glargard 1
Emma Katrine Lyng Svensson 1
Miguel J. Valentine 1
Cæcilie Lyndgaard Andersen 1
Bo Fink 1
Poul-Erik Andersen 1

Venstre

 

Københavns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Colette Brix 1
Michael Jellesmark 1
Michael Lange 1
Anahita Neshati Malakians 1
Jan E. Jørgensen 1
Karina Rohrberg Jessen 1
Kåre Traberg Smidt 1
Martin Geertsen 1
Sven Aage Schlosrich 1
Søren Pind 1
Søren Sørensen 1
Uffe Jon Ploug 1
Københavns Omegns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Ömer Citfci 1
Jakob Engel-Schmidt 1
Mads Fuglede 1
Karl Erik Høholt Jensen 1
Karen Ellemann 1
Morten Løkkegaard 1
Morten Munk Ebbesen 1
Tina Nedergaard 1
Nordsjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Tinne Borch Jacobsen 1
Claus Hjort Frederiksen 1
Hans Andersen 1
Sophie Løhde 1
Klaus Markussen 1
Søren Hyldgaard 1
Bornholms Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Else Merete Knoop 1
Carsten Scheibye 1
Peter Juel Jensen 1
Sjællands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Bertel Haarder 1
Jacob Jensen 1
Karsten Nonbo 1
Morten Dahlin 1
Claus Bakke 1
Marcus Knuth 1
Benedikte Ask Skotte 1
Flemming Damgaard Larsen 1
Jens Hald 1
Lars Løkke Rasmussen 1
Louise Schack Elholm 1
Vibeke Nørly 1
Fyns Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Mark Grossmann 1
Jane Heitmann 1
Claus Houden 1
Anne Katrine Melvig 1
Erling Bonnesen 1
Lars Chr. Lilleholt 1
Marlene Ambo-Rasmussen 1
Ole Pedersen 1
Sydjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Carl Holst 1
Susanne Linnet 1
Anni Matthiesen 1
Ellen Trane Nørby 1
Eva Kjer Hansen 1
Hans Christian Schmidt 1
Peter Christensen 1
Peter Jørgensen 1
Hans Chr. Thoning 1
Jens Ejner Christensen 1
Jesper Juul Larsen 1
Karl Plougstrup-Petersen 1
Lennarth Hansen 1
Østjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Anders Buhl-Christensen 1
Britt Bager 1
Ejnar Boysen Schultz 1
Finn Thranum 1
Gert Bjerregaard 1
Jakob Ellemann-Jensen 1
Michael Aastrup Jensen 1
Anne-Mette Winther Christiansen 1
Fatma Yeliz Øktem 1
Kim Andersen 1
Troels Lund Poulsen 1
Vestjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Esben Lunde Larsen 1
Thomas Danielsen 1
Carsten Kissmeyer 1
Inger Støjberg 1
Nicolaj Dupont-Mersing 1
Bent Jensen 1
Charlotte Rosenberg 1
Marianne Bredal 1
Kristian Jensen 1
Kristian Pihl Lorentzen 1
Mads Rørvig 1
Nordjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Mariann Nørgaard 1
Anders Broholm 1
Karsten Lauritzen 1
Preben Bang Henriksen 1
Torsten Schack Pedersen 1
Kristian Andersen 1
Mogens Brag 1
Per Bisgaard 1
Søren Gade 1

 

 

Alternativet

Københavns Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Rolf Bjerre 1
Uffe Elbæk 1
Jacob Fuglsang Mikkelsen 1
Jan Kristoffersen 1
Rune L. Jørgensen 1
Erik Fisher 1
Morten Ellehauge 1
Carolina M. Maier 1
Franciska Rosenkilde 1
Uzma Ahmed 1
Rune Wingård 1
Nilas Bay Foged 1
Københavns Omegns Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Ryan Lund 1
Ulla Sandbæk 1
Anders Stjernholm 1
Bo Steen Mikkelsen 1
Qasam N. Ahmad 1
Nordsjællands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Bina Seff 1
Christian Poll 1
Michael M. Arnskov 1
Lasse E. Danielsen 1
Bornholms storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Anne Thomas 1
Sjællands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Carsten Bering 1
Rasmus Nordqvist 1
Søren Rønhede 1
Lea Jannerup Lie 1
Jannie Nielsen 1
Tanja Schjellerup 1
Jakob Jespersen 1
Fyns Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Henrik Halle 1
Nikolaj Amstrup 1
Karl Magnus Bidstrup 1
Dan Westerholt 1
Roger Matthisen 1
Sydjyllands Storkreds Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig ej besvaret
Kim Hyttel 1
Bjarke C. Serritslev 1
Hans-Jørgen Jagd 1
Jane Knudsen 1
Rune Nielsen Bjerremand 1

Østjyllands Storkreds

Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Alexander With 1
Julius Graakjær 1
Josephine Fock 1
Niko Grünfeld 1
Vibeke Genefke 1
Lynge Korsgaard 1
Jesper Kjær 1
Lars Pallesen 1
Tina Kjær 1
Lena Agger 1
Thomas R. Rasmussen 1
Anders S. Lind 1
Steen Rågård 1
Vestjyllands Storkreds
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig
Jørn Traberg Pedersen 1
René Gade 1
Sascha Qvortrup 1
Nordjyllands Storkreds.
Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig Ej besvaret
Jørgen Vangsted 1
Torsten Gejl 1
Kennith Nielsen 1
Ulla Berndt Sørensen 1

 

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger