Forøgede gebyrer til Huslejenævnet

Nydannelse: Udlejere kan idømmes strafgebyrer

 

Af Jakob Lindberg

 

Den 1. juli 2015 stiger det almindelige gebyr for behandling af sager ved huslejenævnet fra 141 kr til 300 kr. Gebyret for forhåndsgodkendelser af huslejen nedsættes fra 3.500 kr til 500 kr. Endeligt indføres et ny gebyr på 2.080 kr, som kun skal betales af udlejere, når huslejenævnssagen ender med, at lejeren får fuldt medhold.

Baggrunden for ændringen er, at det hidtidige gebyr for forhåndsgodkendelser af huslejen var så højt at næsten ingen udlejere brugte muligheden.

Med det lavere gebyr for forhåndsgodkendelser kan det forventes, at flere vil søge forhåndsgodkendelse. Det vil medføre øget arbejde for huslejenævnene. Merudgifterne skal dels dækkes af den almindelige gebyrstigning, dels af indtægterne fra strafgebyret.

 

Strafgebyr

Boligministeriets statistik viser, at udlejere taber langt de fleste sager ved huslejenævnene. Lejerne taber langt færre sager og endelig er der en del sager, som ender “uafgjort”, f.eks. ved at lejeren kun får medhold i en del af de punkter han klager over, men ikke dem alle.

Mange af sagerne angår udlejere, der er gengangere, og som dermed belaster huslejenævnene unødigt meget. Der er også sager om udlejere, der tror, at de har ret til at beholde lejerens depositum ved fraflytning, hvorefter lejeren er nødt til at gå til huslejenævnet for at få deres penge tilbage.

De riskerer nu, at få et strafgebyr på 2.080 kr, hver gang de taber en sag. Det er kun rimeligt. Princippet burde udvides, således at en ejer, der gentagne gange udlejer den samme lejlighed i et småhus til for høj leje uanset om han een gang har fået en kendelse fra nævnet, der viser, hvad den lovlige leje er.

Til gengæld er det urimeligt, at det er lejeren, der skal indbringe en sag om manglende tilbagebetaling af depositum, og derved pådrage sig en gebyrudgift på 300 kr, for at få sit depositum udbetalt.

 

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger