Bolig måtte evakueres og totalrenses efter rotteinvasion

 

 

3. juni 2017

 

Et hul i muren ved tilslutning af fjernvarme var nok til at gøre det muligt for rotterne at invadere lejligheden. Samtidig kan der ikke gøres nok for at informere beboerne om hvordan man nedsætter risikoen for rotteangreb

 

Af Ole Kragelund

En almen lejebolig i landsbyen Thorsager i  Syddjurs kommune bliver nu renset for duftspor efter indendørs rotter. Det oplyser en medarbejder fra Administrationsselskabet RandersBolig, der administrerer alle almene boliger i Boligselskabet af 2014.

Oplysningen om total-rensning af rækkehus-boligen – efter midlertidig genhusning af lejeren – kommer efter en skriftlig henvendelse til kommunen og RandersBolig fra en anden lejer i samme afdeling.

At RandersBolig nu skrider til en så markant reaktion mod indendørs rotter i en bolig  i Thorsager hænger også sammen med en intensivering af samarbejdet med kommunens fuldtids rottejægere. Dette bekræftes af direktør Poul Møller, Syddjurs Kommune, såvel som RandersBoligs bestyrelsesformand, Jan Guldmann.

RandersBolig vil fremadrettet gøre det mere klart for alle lejere, hvordan hver enkelt beboer selv kan nedsætte risikoen for rotte-besøg i sin bolig. Bl.a. ved at stoppe al fodring af fugle og undlade at have madrester stående åbent fremme i et tomt køkken.

Denne rådgivning til lejerne vil sikkert blive formuleret i samråd med kommunens professionelle rottejægere, slutter medarbejderen fra RandersBolig og Boligselskabet af 2014, som er efterfølger for den konkursramte Randersegnens Boligforening.

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger