Valgannonce i politiken

Artikler der uddyber emnerne i valgannoncen:

Om “§ 5.2” og klimaet: stop profitrenoveringerne for klimaets skyld

Om “ghettoplanen”: ghettoplan – øh.. pistoplan

Om “§ 5.2”: udenlandske opkøb kan føre til indgreb mod huslejeforhøjelser

Om “§ 5.2”: indgreb mod udlejernes høje afkast

 

Selve annonceteksten:

Til alle jer der bor til leje

Der er stor mangel på lejeboliger som er til at betale for almindelige mennesker, og antallet af billige lejeboliger svinder foruroligende hurtigt. Der er flere grunde til denne udvikling, men de to helt store syndere er den såkaldte ”ghettopakke” der rammer det almene byggeri, og det hul i den private lejelovgivning der kaldes ”boligreguleringslovens § 5.2”.

”Ghettopakken” rummer mange elementer vi fra Danmarks Lejerforeninger må betegne som uhyrlige. Et af disse elementer er, at partierne bag lov-pakken har planlagt at fjerne et meget stort antal billige almene boliger. – Dette skal rulles tilbage !
De partier der indtil nu har handlet lejer-venligt i denne sammenhæng er:
Radikale, Enhedslisten og Alternativet …

B Ø Å

”boligreguleringslovens § 5.2.” er en meget skadelig bestemmelse i lejelovgivningen, som griske ejendomsejere kan udnytte til at iværksætte fuldstændig overflødige ombygningsarbejder inde i lejlighederne. Hermed kan de få lejeniveauet til at stige mange-dobbelt. De gode billige lejligheder forsvinder for altid. ”Tryllenummeret” udgør så ekstremt god en forretning, at det har fået store udenlandske kapitalfonde til at blande sig i det danske boligmarked. De billige lejligheder er nu virkelig kommet under pres. ”§ 5.2” lov-hullet skal stoppes NU !
De partier der har handlet lejer-venligt omkring ”§ 5.2” er:
Socialdemokratiet, radikale, SF, DF, Enhedslisten og Alternativet …

A B F O Ø Å

Klima-vinkel på § 5.2: Praktisk talt alle de ejendomme, hvor der foretages de såkaldte ”individuelle § 5.2 moderniseringer”, halter langt bagefter i energitilstand. Ejendommene trænger stærkt til energirenovering, men her er udlejerne kun optaget af at investere i § 5.2 lejelovshullet, der mangedobler deres profit. Også derfor skal § 5.2 hullet i loven stoppes NU !
På den måde bliver investeringer i klimaforbedringer ikke udkonkurreret. Samtidig bliver der tid til at arbejde med en lovændring der kan skabe grundlaget for en varig løsning, som er både miljømæssigt, boligpolitisk og økonomisk forsvarlig. På den måde vil også de ældre udlejnings-boliger blive klimavenlige bæredygtige boliger til glæde for både beboerne og CO2 regnskabet.

Det er en stigende andel af vælgerne der bor til leje, og andelen nærmer sig de 40 %. Så det vil virkelig kunne mærkes, hvis vi lejer-vælgere tager det lejer-politiske med, når vi afgør hvem vi vil stemme på. Vi opfordrer derfor alle jer der bor i leje-boliger:

Stem som lejer den 5. juni !

Med venlig hilsen
Danmarks Lejerforeninger