Lejerforeningen Lolland

På grund af sagsbehandlers dødsfald tager Lejerforening Lolland pt. ikke imod nye henvendelser.
Indtil videre kan man derfor i stedet kontakte Roskilde Lejerforening ang. rådgivning, nye sager og indmeldelse:
Roskilde LF