Ghettobegrebet ryger ud, men vi får endnu flere nedrivninger og opsigelser

Regeringen med boligminister Kaare Dybvad i spidsen lægger i en pressemeddelelse op til en skærpet konflikt om parallelsamfundslovgivningen

Af Jakob Lindberg

Der er både godt og dårligt at sige om udspillet.

Det gode først: Man vil afskaffe ghettobetegnelsen. Hurra!  Denne skamplet på dansk boliglovgivning burde aldrig være indført. For den har kun skabt splid i befolkningen. Betegnelsen ghetto skal fremover hedde ”parallelsamfund” og hårde ghettoområder  skal hedde ”omdannelsesområder”

Men de diskriminerende bestemmelser i parallelsamfundslovgivningen bliver der ikke rørt ved.

Forebyggelsesområder

Nu til det dårlige: Man vil udvide diskriminationen, således at endnu flere lejere bliver ramt:

Foruden parallelsamfundene og omdannelsesområderne får vi det, som regeringen kalder ”forebyggelsesområder”.

Det er områder, ”med mindst 1.000 beboere, som adskiller sig negativt fra det omgivende samfund på kriterier som beskæftigelse, indkomst og kriminalitet og hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere overstiger 30 procent.”

De såkaldte omdannelsesområder omfatter kun områder, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere overstiger 50 procent. Her bor der 35.000 beboere i 13 områder.  Nu udvides loven til også at gælde de udsatte boligområder og forebyggelsesområderne, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere overstiger 30 %. Dermed bliver yderligere 163.000 beboere i 83 områder udsat for indgreb.

Indgrebene er, at et et stort antal boliger i alle disse områder skal rives ned eller sælges til private. Beboerne bliver opsagt og skal flyttes med tvang. Men ingen ved hvorhen.

Opgaven med at finde genhusning til de tvangsforflyttede familier er svær nok i øjeblikket, hvor det kun gælder de 13 omdannelsesområder. Når det pludselig gælder 83 områder bliver opgaven gigantisk.

Forstærket forskelsbehandling

For at styre processen forslår regeringen at alle boligorganisationer skal gøre brug af fleksibel udlejning. Det bevirker, at endnu flere fattige og arbejdsløse mister muligheden for at få en bolig i det almene byggeri.

Regeringen vil også stamme reglerne for kommunal anvisning af boliger. Det vil betyde, at kommuner ikke må anvise boliger i de 83 områder til ikke-vestlige indvandrere eller folk på kontanthjælp. Diskriminationen bliver

endnu mere omfattende.

Krigserklæring

Forslaget er en krigserklæring til den almene boligbevægelse og de ca 1.mio lejere, der bor i sektoren. ”Ghettoloven” har været upopulær. Forebyggelsesloven bliver endnu mere upopulær, fordi endnu flere mennesker komme til at opleve dens skadevirkninger.

Kampen kommer til at stå i retssystemet lige fra boligretten til Menneskerettighedsdomstolen. Men den kommer først og fremmest til at afgøre stemmeafgivningen til Folketinget. Det sker, når vælgerne får øjnene op for lovens ødelæggende konsekvenser.

 

 

 

 

Om Jakob Lindberg

Født i 1949. Uddannet sociolog ved Københavns Universitet. Har været aktiv i lejerbevægelsen siden 1974. Lejerrepræsentant i flere huslejenævn. Boligdommer. Formand for Køge Lejerforening. Organisatorisk sekretær i Danmarks Lejerforeninger