Det grimme ord: ghetto

Forfatteren vender sig i artiklen mod anvendelsen af ordet “ghetto” om de udsatte boligområder i Danmark. Han påviser, hvordan ordet “ghetto” vækker nogle ubehagelige associationer, der kan medvirke til at forøge splittelsen i samfundet.